Maailmanperintö

Yhteinen aarteemme

Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi vuodelta 1972 on yksi UNESCOn arvostetuimpia ja tunnetuimpia sopimuksia.

Vuoteen 2011 mennessä sopimukseen oli liittynyt 188 valtiota.

Maailmanperintösopimuksen tavoitteena on ihmiskunnan ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen, hoidon järjestäminen, arvostuksen lisääminen ja tiedon jakaminen. Sopimus luo pohjan kansainväliselle yhteistyölle kulttuuri- ja luonnonperinnön vaalimiseksi, kunnostamiseksi ja pelastamiseksi silloinkin, kun kansalliset voimavarat eivät tehtävään riitä.

Maailmanperinnön vaaliminen

Maailmanperinnön vaaliminen on ihmiskunnan yhteinen asia. Jokaisen kansakunnan historia heijastuu niin aineellisessa kuin aineettomassa perinnössä.

Aineettomassa perinnössä kyse on tiedoista, taidoista, käsityksistä ja perinteistä. Aineellisessa perinnössä historia ilmenee konkreettisina esineinä, rakennettuina kulttuuriympäristöinä, kulttuurimaisemina ja ainutlaatuisina luonnonpaikkoina. Maailmanperintösopimus kohdistuu aineellisen perinnön suojeluun ja hoitoon, jotta se siirtyisi mahdollisimman aitona tuleville sukupolville.

Maailmanperintökohteet

Sopimuksen jäsenmaat voivat esittää alueellaan sijaitsevia kohteita maailmanperintöluetteloon. Luetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta,
että se on inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohde voi olla merkittävää historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Se voi myös liittyä tapahtumiin, eläviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin. Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon pitkään jatkuneen vuorovaikutuksen muokkaamia kulttuuriympäristöjä.

Luonnonperintökohde voi kertoa maapallon historian tärkeästä kehitysvaiheesta tai olla esimerkki käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta muutoksesta. Se voi myös olla uhanalaisten eliölajien tyyssija tai edustaa poikkeuksellisen kaunista maisemaa.

Suomen kohteista on lisätietoa Museoviraston sivuilla osoitteessa
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/maailmanperintokohteet_suomessa

Maailmanperintökohteet on esitelty UNESCOn Maailmanperintökeskuksen sivuilla osoitteessa http://whc.unesco.org/en/list