6. Nippu-uiton aika

Kymi-yhtymä esitteli Mäntyharjun väylän nippu-uittoa 1964. Nippu-uittoa varten väylän kosket ruopattiin ja entisten uittorännien paikalle tuli joko nippunosturit tai - rata kuten Verlaan. Puolakankoskelle rakennettiin nippu-uittokouru.

Verlan laitteen suunnittelivat insinöörit M. Makkonen ja Leo Tihtonen ja sen rakensi metsähallituksen insinööriosasto. Nippuvaunun koneistoineen suunnitteli ja valmisti Kone Oy.

Parikankoskea oli ruopattu jo 1950-luvun puolivälissä voimatalouden tarpeisiin, mutta nippu-uittoa varten väylää piti syventää lisää.

Verlan nipunsiirtorata kannaksen yli otettiin käyttöön 1964, samana vuonna vanha tehdas lopetti toimintansa. Radan kokonaispituus oli 370 metriä. Vaunuun mahtui kaksi tavallista tai kolme pientä nippua. Vaunujen hyötykuorma oli 34 000 kg. Voimanlähteenä oli kaksi 132 kW:n moottoria. Nippuja siirtyi 22-30 kappaletta tunnissa. Järjestelmä työllisti koneenkäyttäjän ja 2-3 nipunsyöttäjää.

Nippu-uitosta tarkemmin Kymi-Yhtymän lehdestä vuodelta 1964 (PDF, 2,2 Mt)